Jaarrekening

meric streepje

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Het bestaat uit:

  • balans
  • resultatenrekening
  • winst- en verliesrekening
  • kasstroomoverzicht

Meric uit Den Haag stelt na afloop van een boekjaar de jaarrekening op voor uw bedrijf; deze voldoet aan alle normen van de fiscus en kan gebruikt worden om de fiscale winst van uw onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast geeft de jaarrekening u een helder beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Het boekjaar loopt meestal parallel aan een kalenderjaar.

Duidelijke toelichting bij uw jaarrekening

Het verzorgen van uw jaarrekeningen is bij Meric administratiekantoor in goede handen. Ze zijn overzichtelijk, bevatten altijd een toelichting en als dat nog niet genoeg is voor u, leggen we u persoonlijk nog eens uit hoe u de jaarrekening kunt lezen. Met Meric Administratiekantoor Den Haag heeft u altijd een goed inzicht hoe uw onderneming er voor staat.

Reacties zijn uitgeschakeld.